Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020

Klasa 1 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8.00 - 8.45  zintegrowana  zintegrowana/wf  j. angielski  zintegrowana  zintegrowana
2  8.55 - 9.40  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 - 10.35  religia  j. angielski  zintegrowana  zintegrowana  religia
4  10.45 - 11.30  zintegrow./zaj.komp.  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana
5  11.45 - 12.30  zintegrowana  gimn.korekcyjna  zintegrowana    zintegrowana
6  12.40 - 13.25          
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 2 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf
2   8.55 - 9.40  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 - 10.35  zintegrowana  zintegrowana  ed. informatyczna  religia  zintegrowana
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  zintegrowana  religia  zintegrowana  zintegrowana
5  11.45 - 12.30  zintegrowana  j. angielski  j. angielski    gimn. korekcyjna
6  12.40 - 13.25  zintegrowana         
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 3 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
2   8.55 - 9.40  zintegrowana  zintegrowana/wf  religia  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 - 10.35  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  j. angielski  ed. informatyczna  zintegrowana/wf  zintegrowana
5  11.45 - 12.30  zintegrowana    zintegrowana   j. angielski  gimn. korekcyjna
6  12.40 - 13.25        religia   
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 4 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  muzyka  przyroda  informatyka  WDŻ  godz. wychow.
2   8.55 - 9.40  religia  j. angielski  j. angielski  historia  wf
3   9.50 - 10.35  wf  plastyka  technika  j. polski  matematyka
4  10.45 - 11.30  j. polski  matematyka  przyroda  j. polski  j. polski
5  11.45 - 12.30    j. polski  matematyka  matematyka  religia
6  12.40 - 13.25    wf  wf  j. angielski  
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 5 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45      technika    biologia
2   8.55 - 9.40      j. angielski  j. polski  matematyka
3   9.50 - 10.35  j. polski  j. polski  muzyka  historia  plastyka
4  10.45 - 11.30  j. angielski  geografia  j. polski  matematyka  religia
5  11.45 - 12.30  religia  wf  j. polski  informatyka  j. angielski
6  12.40 - 13.25  WDŻ matematyka  matematyka  wf  godz. wychow.
7  13.35 - 14.20      wf    historia
8  14.30 - 15.15          wf

 

Klasa 6 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  j. polski  j. polski  j. angielski    
2   8.55 - 9.40  j. angielski  matematyka   technika     j. polski
3   9.50 - 10.35  plastyka   historia   religia     j. polski 
4  10.45 - 11.30  matematyka   wf   geografia   matematyka  j. angielski 
5  11.45 - 12.30  wf   muzyka   historia  religia   matematyka 
6  12.40 - 13.25  biologia   godz. wychow.   matematyka  j. polski   informatyka 
7  13.35 - 14.20      WDŻ  wf   
8  14.30 - 15.15        wf   

 

 

Klasa  7

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  matematyka  historia  religia  religia  
2   8.55 - 9.40  geografia  j. angielski  j. polski  wf  j. angielski
3   9.50 - 10.35  biologia  j. niemiecki  j. polski  wf  fizyka
4  10.45 - 11.30  historia  j. polski  j. angielski  j. angielski  matematyka
5  11.45 - 12.30  chemia  plastyka  fizyka  chemia  informatyka
6  12.40 - 13.25  wf  matematyka  muzyka  biologia  j. niemiecki
7  13.35 - 14.20  j. polski  wf  matematyka  matematyka  j. polski
8  14.30 - 15.15      d. zawod.  godz. wychow.  geografia

 

 

Klasa  8

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  biologia  j. niemiecki  j. polski  wf  j. polski
2   8.55 - 9.40  matematyka   WOS   informatyka   j. angielski   chemia 
3   9.50 - 10.35  j. angielski   matematyka   matematyka   j. niemiecki   j. angielski 
4  10.45 - 11.30  chemia   historia   WOS   religia   fizyka 
5  11.45 - 12.30  j. polski   geografia   j. angielski   j. polski   historia 
6  12.40 - 13.25  j. polski   j. polski   religia   matematyka   matematyka 
7  13.35 - 14.20  wf   fizyka   d. zawodowe   EDB   wf 
8  14.30 - 15.15  godz. wychow.   wf       
© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation