Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym 2022/2023 

od 14.11.2022

 

Klasa 1 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8.00 – 8.45  zintegrowana  j. angielski  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana
2  8.55 – 9.40  zintegrowana  zintegrowana   zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 – 10.35  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf  ed. inf.  zintegrowana/wf
4  10.45 – 11.30  religia  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  religia
5  11.45 – 12.30  zintegrowana    zintegrowana  gimn. korekcyjna  
6  12.40 – 13.25      j. angielski  zaj. dyd. wyrówn.  
7  13.35 – 14.20  SKS        
8  14.30 – 15.15          

 

 

Klasa 2 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 – 8.45    koło human. – art.  religia  zintegrowana  zintegrowana
2   8.55 – 9.40  j. angielski  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 – 10.35  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf
4  10.45 – 11.30  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf  ed. inform.  zintegrowana
5  11.45 – 12.30  zintegrowana    j. angielski  religia  zintegrowana
6  12.40 – 13.25  zintegrowana      zajęcia dyd. wyrów.  gimn. korekcyjna
7  13.35 – 14.20  SKS        
8  14.30 – 15.15          

 

 

Klasa 3 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 – 8.45  zintegrowana  koło human.-art  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
2   8.55 – 9.40  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 – 10.35  język angielski  zintegrowana  religia  zintegrowana/wf  zintegrowana
4  10.45 – 11.30  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana  religia  zintegrowana
5  11.45 – 12.30  zintegrowana   zintegrowana    ed. inform.   j. angielski
6  12.40 – 13.25        zajęcia dyd. wyrów.  gimn. korekcyjna
7  13.35 – 14.20  SKS        
8  14.30 – 15.15          

 

 

Klasa 4 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 – 8.45  j. angielski      j. angielski  wf
2   8.55 – 9.40  technika  j. polski  matematyka   wf  wf
3   9.50 – 10.35  religia  muzyka  przyroda  matematyka  j. angielski
4  10.45 – 11.30  j. polski  matematyka  historia  godz. wychow.  j. polski
5  11.45 – 12.30  wf  WDŻ  j. polski  j. polski  religia
6  12.40 – 13.25  plastyka    koło inform.    matematyka
7  13.35 – 14.20  przyroda    SKS     informatyka
8  14.30 – 15.15          

 

 

Klasa 5 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 – 8.45    informatyka gr.1  j. polski     biologia
2   8.55 – 9.40  religia  muzyka  geografia   j. polski  j. polski
3   9.50 – 10.35  matematyka  wf  godz. wychow.   plastyka  religia
4  10.45 – 11.30  historia  wf  matematyka   matematyka  w-f
5  11.45 – 12.30  j. polski  j. angielski  j. angielski   j. angielski  matematyka
6  12.40 – 13.25  j. polski  technika  WDŻ   historia   informatyka gr.2
7  13.35 – 14.20         w-f   
8  14.30 – 15.15          

 

Klasa 6 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 – 8.45  j. polski  j. polski  geografia  informatyka  matematyka
2   8.55 – 9.40  j. angielski  historia  j. polski  religia  technika
3   9.50 – 10.35  wf   matematyka   j. angielski  j. angielski   j. polski
4  10.45 – 11.30  matematyka   muzyka   religia   j. polski   historia
5  11.45 – 12.30  godz. wych.  wf  matematyka  wf  WDŻ
6  12.40 – 13.25  biologia   wf   plastyka   matematyka   
7  13.35 – 14.20          
8  14.30 – 15.15           

 

 

Klasa  7

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 – 8.45  historia  wf  j. angielski  j. polski  fizyka
2   8.55 – 9.40  wf   wf   religia  j.angielski   matematyka
3   9.50 – 10.35  chemia   fizyka  j. polski  religia  chemia
4  10.45 – 11.30  biologia   j. polski   geografia  historia  j. angielski
5  11.45 – 12.30  j. angielski   j. polski   muzyka  matematyka  informatyka
6  12.40 – 13.25  matematyka   matematyka  j. niemiecki   wf  geografia
7  13.35 – 14.20  j. polski   j. niemiecki  godz. wychow.    DZ
8  14.30 – 15.15    biologia  plastyka     

 

 

Klasa  8

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 – 8.45  wf    wf  religia  j. polski
2   8.55 – 9.40  j. polski   matematyka  j. angielski  matematyka  matematyka
3   9.50 – 10.35  j. polski   j. polski  geografia  j. polski  matematyka
4  10.45 – 11.30  j. angielski   fizyka  j. niemiecki  j. angielski  fizyka
5  11.45 – 12.30  chemia  chemia  religia  WOS  wf
6  12.40 – 13.25  historia  SKS  j. polski  j. niemiecki  wf
7  13.35 – 14.20  biologia     historia  informatyka  WOS
8  14.30 – 15.15  EDB     matematyka  DZ  g. wychow.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content