Szkoła
Światowa kampania – 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Światowa kampania – 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Bierzemy udział w kampanii, ponieważ uważamy, że działania w zakresie przeciwdziałania przemocy zwłaszcza względem dzieci i młodzieży są bardzo ważne. Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny z terenu powiatu wadowickiego (w tym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stryszowie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wadowicach, Komendą Powiatową Policji w Wadowicach).
Robimy co tylko możliwe, aby dać poczucie bezpieczeństwa naszym uczniom. Pomagamy w trudnych życiowych sytuacjach, dajemy wsparcie i jeśli zachodzi taka potrzeba kierujemy do instytucji, które udzielają specjalistycznej pomocy.
Nasza szkoła promuje wychowanie dzieci wolne od agresji i przemocy oparte na szacunku i miłości.

19 listopada to dzień Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Co roku, przez pierwszych 19 dni listopada na całym świcie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. We współpracy z podmiotami działającymi w obszarze edukacji, wychowania, resocjalizacji, pracy socjalnej organizowanych jest szereg wydarzeń mających na celu budowanie świadomych postaw wobec przemocy.

Kampania Społeczna „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W Polsce Kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE.
W ramach Kampanii organizowanej w Polsce od 2014 roku zgłaszające się do udziału w niej placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, których motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc i szukania pomocy.
Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.
Dołącz do kampanii 19 dni w 2019 roku! Razem z nami buduj świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.

{gallery}galeria/galeria2019/dzienprzeciwprzemocy{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content