19 listopada to dzień Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada to dzień Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Co roku, przez pierwszych 19 dni listopada na całym świcie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. We współpracy z podmiotami działającymi w obszarze edukacji, wychowania, resocjalizacji, pracy socjalnej organizowanych jest szereg wydarzeń mających na celu budowanie świadomych postaw wobec przemocy.

Kampania Społeczna „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W Polsce Kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE.
W ramach Kampanii organizowanej w Polsce od 2014 roku zgłaszające się do udziału w niej placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, których motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc i szukania pomocy.
Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.
Dołącz do kampanii 19 dni w 2019 roku! Razem z nami buduj świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.

{gallery}galeria/galeria2019/dzienprzeciwprzemocy{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content