Od października w naszej szkole realizowany jest Program Profilaktyczny „GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”, który ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek, w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego.

Program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/2024.

Program ma za zadanie wspierać dzieci i młodzież, a także nauczycieli i nauczycielki w obszarze zdrowia psychicznego.

Cele programu:

– przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy z uwzględnieniem umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;

– budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród uczniów;

– normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc;

– pokazanie oraz wyjaśnienie dzieciom i młodzieży jak udzielać komuś pomocy i jak samemu sobie radzić w pewnych sytuacjach;

– profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;

– edukacja i działania profilaktyczne;

Link do strony projektu: https://mlodeglowy.pl/

Link do materiałów dla rodziców: https://mlodeglowy.pl/kompendium/jestem-rodzicem/

Skip to content