• (033) 879-77-26
  • splekawica@gmail.com
  • Łękawica 19; 34-124

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.


GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY: 11.30-15.30 codziennie

Skip to content