HARCERSKIE  KOŁO  TURYSTYCZNE ,,NIEUSTRASZENI”

           CELE  NASZEJ DZIAŁELNOŚCI:

– pogłębienie wiedzy o społeczności, dziedzictwie kulturowym gminy, regionu, Polski, Europy,

-kształtowanie postaw przywiązania do kraju ojczystego,

-poszanowanie symboli narodowych,

-wytworzenie bliskich więzi z środowiskiem poprzez wędrówki piesze po okolicy,

– pogłębienie wiedzy o najbliższym regionie,

– dbałość i troska o stan środowiska przyrodniczego,

– wyrabianie w dzieciach samodzielności oraz odpowiedzialności,

– rozwijanie zainteresowań turystyką i harcerstwem na terenie szkoły i miejscowości,

-wpajanie harcerskich ideałów,

– poznanie prawa harcerskiego,

-poznanie piosenek i pląsów,

-upowszechnienie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej,

– poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.

Skip to content