Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • Przewodniczący: Anna Glanowska
  • Z-ca przewodniczącego: Monika Sadzik
  • Skarbnik: Sabina Matias-Adamczyk
  • Sekretarz: Aleksandra Wastag
  • Członek: Aleksandra Knapik
Skip to content