Plan lekcji w roku szkolnym 2023/2024 

Klasa 1 

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8.00 – 8.45 zintegr./wf zintegrowana zintegrowana zintegrowanaed. inf.
2 8.55 – 9.40 zintegrowana zintegrowana  zintegrowana zintegrowanazintegrowana
3  9.50 – 10.35 religia zintegrowana zintegr./wf zintegrowanareligia
4 10.45 – 11.30 zintegrowana zintegrowana j. angielski j. angielskizintegrowana
5 11.45 – 12.30 zintegrowana zintegr./wf  zintegrowanagim. korekc. 
6 12.40 – 13.25 SKS k. hum.-art. 
7 13.35 – 14.20   zaj. dyd.-wyr. 
8 14.30 – 15.15     

Klasa 2 

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1  8.00 – 8.45zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
2  8.55 – 9.40zintegrowana j. angielski zintegrowana zintegr./wf zintegr.-wf
3  9.50 – 10.35 zintegrowana zintegrowana j. angielski religia zintegrowana
4 10.45 – 11.30 zintegrowana ed. inf. zintegrowana zintegrowana zintegrowana
5 11.45 – 12.30 zinteg. / wf gimn. korekc. religia  
6 12.40 – 13.25 SKS    k. hum.-art. 
7 13.35 – 14.20    zaj. dyd-wyr. 
8 14.30 – 15.15     

 

Klasa 3 

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1  8.00 – 8.45 zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegr./wf
2  8.55 – 9.40 zintegr./wf zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
3  9.50 – 10.35 zintegrowana zintegrowana religia zintegr./wfzintegrowana
4 10.45 – 11.30 zintegrowana j. angielski ed. inf religia zintegrowana
5 11.45 – 12.30 zintegrowana gimn. korekc. j. angielski  zintegrowana 
6 12.40 – 13.25    k. hum. -art.
7 13.35 – 14.20    zaj. dyd.-wyr. 
8 14.30 – 15.15     

Klasa 4 

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1  8.00 – 8.45 historia matematyka j. angielski w-f
2  8.55 – 9.40 przyroda plastyka matematyka  j. polski j. angielski
3  9.50 – 10.35 j. polski j. polski j. polskimatematyka matematyka
4 10.45 – 11.30 religia j. polskiw-finformatyka religia
5 11.45 – 12.30 godz. wych. muzykaw-fj. angielski przyroda
6 12.40 – 13.25 technika wf   zaj. korekc.
7 13.35 – 14.20     
8 14.30 – 15.15     

 

Klasa 5 

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1  8.00 – 8.45 j. angielski matematyka j. polski 
2  8.55 – 9.40 religia j. angielski historia geografia biologia
3  9.50 – 10.35 matematyka godz. wych. plastyka  historia technika
4 10.45 – 11.30 wf wf j. angielski  wf wf
5 11.45 – 12.30 j. polski informatyka j. polski matematyka religia
6 12.40 – 13.25 j. polski matematykamuzyka   
7 13.35 – 14.20  j. polski    
8 14.30 – 15.15     

Klasa 6 

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1  8.00 – 8.45 matematyka w-f inform. Iinform. II j. polski
2  8.55 – 9.40 historia w-f j. polskimatematyka j. polski
3  9.50 – 10.35 j. angielski  geografia  godz. wych.matematyka w-f
4 10.45 – 11.30 biologia  plastyka religiaj. angielski j. angielski
5 11.45 – 12.30 technika j. polski muzykareligia historia
6 12.40 – 13.25  j. polski  w-f  matematyka
7 13.35 – 14.20  matematyka   
8 14.30 – 15.15      

 

Klasa  7

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1  8.00 – 8.45 j. polskij. angielskireligiareligiageografia
2  8.55 – 9.40 j. polskifizykagodz. wych.informatykafizyka
3  9.50 – 10.35 w-f w-fmatematykamatematykamatematyka
4 10.45 – 11.30 historia matematykaj. polskij. polskichemia
5 11.45 – 12.30 j. angielskichemiaj. angielskij. angielski j. polski
6 12.40 – 13.25 geografiabiologiaj. niemieckij. niemieckihistoria
7 13.35 – 14.20 biologiamuzyka WDŻ w-fw-f
8 14.30 – 15.15   

 

Klasa  8

L.p.GodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1  8.00 – 8.45 zaj. wyr. j.pol.WOS j. angielskiwf 
2  8.55 – 9.40j. niemieckij. polskireligiahistoriawf
3  9.50 – 10.35chemiamatematykawfj. polskimatematyka
4 10.45 – 11.30matematykaj. angielskij. polskimatematykaj. polski
5 11.45 – 12.30geografiahistoriaj. niemieckimatematykafizyka
6 12.40 – 13.25WOSfizmatematykagodz. wych.j. niemiecki
7 13.35 – 14.20j. polski geografiareligiainformatyka
8 14.30 – 15.15biologia 
Skip to content