Koło matematyczne

  Głównym jego założeniem jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów, oraz zmotywownie ich do samodzielnego i logicznego myślenia. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, inspirowanie do twórczych działań. Kształtowanie umiejętności obsługi matematycznych programów interaktywnych.

            Na zajęciach rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program nauczania. Odbywają się teleturnieje matematyczne. Uczniowie poszerzają wiedzę o liczbach doskonałych, palindromicznych, magicznych itd. Rozwiązują zagadki i rebusy matematyczne, przeprowadzają proste dowody twierdzeń. Rozwiązują sudoku i hitorri. Korzystają z Matlandii programu komputerowego, rozwiązując zadania. Sami opracowują krzyżówki i gry dydaktyczne, zajmują się Tangramem. Przygotowują się do konkursów matematycznych: Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus, Matematyka Plus, oraz do Kangura Matematycznego. Uczestniczą również w zajęciach w terenie, obliczają wysokości drzew itd. Jesienią członkowie koła brali udział w podchodach matematycznych (rozwiązując zadania na trasie). Na zajęciach tworzą modele figur przestrzennych, oraz mozaiki z wielokątów foremnych. Na czas oczekiwania na święta koło przygotowało Szkolny Konkurs Matematyczny (od 1 grudnia do 22 grudnia). Zadania na każdy dzień były do odebrania z gazetki matematycznej.

Skip to content