• (033) 879-77-26
  • splekawica@gmail.com
  • Łękawica 19; 34-124

Misja i wizja

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ROMANA JABŁOŃSKIEGO W ŁĘKAWICY 

 

Najwyższym dobrem  jest UCZEŃ, który w atmosferze i przy wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej.

Rozwijamy poczucie dumy narodowej, szacunek do symboli narodowych, pokazujemy wielkie wydarzenia historyczne Polski ale tez role Polaków w historii świata.

Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami, takimi jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność.

Uczymy pracy w zespole i rozwijamy aktywność społeczną poprzez udział w wolontariacie.

Spełniając oczekiwania środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć we współczesnym świecie.

Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

Naszym przesłaniem jest wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości i umiejętnościach takich, które zapewniają mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości.

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘKAWICY

Wizją naszej szkoły jest koncepcja „organizacji uczącej się”

Idealnym absolwentem nasze szkoły jest uczeń przygotowany do dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz do życia we współczesnym świecie. Ma to być człowiek samodzielny aktywny, zaradny , otwarty, odpowiedzialny, ciekawy świata, krytyczny, rozważny, dostrzegający drugiego człowieka – społecznik, patriota znający historię swojego narodu oraz kultywujący jego osiągnięcia.

Kadra pedagogiczna jest otwarta na wyzwania, stale się dokształcającą, podejmująca twórcze działania z dziećmi, obdarzona zaufaniem rodziców, którzy aktywnie włączają się do prac na rzecz dzieci i szkoły. Nauczyciele dokonują refleksji i samoewaluacji, stosują różnorodne formy i  metody nauczania, nieustannie rozwijają się indywidualnie oraz uczestniczą w różnych formach działania zespołowego.

Szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, miejscem do którego dzieci uczęszczają z radością i bez strachu i obaw.

Jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się w otaczającym świecie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content