• (033) 879-77-26
  • splekawica@gmail.com
  • Łękawica 19; 34-124

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. W naszej szkole (ŚDTM 2019) odbyła się 3 października 2019. Światowy dzień tabliczki mnożenia ma na celu zachęcenie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

W naszej szkole wszyscy uczniowie klas IV – VIII przystąpili do krótkiego egzaminu z tabliczki mnożenia w zakresie 100. Uczniowie, którzy bezbłędnie wypełnili swoje testy otrzymali certyfikat, który zaświadcza, że uczeń/uczennica zdał/a pomyślnie egzamin z tabliczki mnożenia i uzyskał/a tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA podczas IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – 4.10.2019.

Podsumowanie akcji miało miejsce na apelu na którym przedstawiono uzyskane wyniki poszczególnych klas.

I miejsce zajęła klasa VIII z wynikiem: 82% uczniów klasy to eksperci w tabliczce mnożenia

II miejsce – klasa V z wynikiem: 75%

III miejsce – klasa VI z wynikiem 69%

IV miejsce  – klasa VII z wynikiem 57%

V miejsce – klasa IV z wynikiem 56%

Dodatkowo wylosowani uczniowie (dwóch uczniów z każdej z klas) zmierzyli się z ustnym egzaminem z tabliczki mnożenia.