klasa 8

Kolejne materiały, lekcje i zadania będą umieszczane na szkolnej platformie do nauki zdalnej.

Aby zalogować się proszę wejść na stronę classroom.google.com.

 

JĘZYK POLSKI

Proszę o :

 • wykonanie arkusza egzaminacyjnego (załącznik), napisanie wypracowania nr 2,
 • wykonywanie zadań z „Kalendarza ósmoklasisty” rozdział 15/16,

Zadania z kalendarza będą omawiane  na lekcjach języka polskiego.

Zadania z arkusza oraz prace pisemne proszę przesłać do  20.03.2020r. (piątek).

 

MATEMATYKA

Do przerobienia arkusz egzaminacyjny nr. 3 i nr 4

Arkusze będą sprawdzane po powrocie do szkoły.

Materiały do przerobienia:

Od  16. 03 2020 do 20. 03.2020 następna cześć materiału zostanie przekazana 23.03.2020

Pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII,  będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Zadania z matematyki przygotowujące do egzaminu zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. 

Proszę o rozwiązywanie zadań przygotowanych przez CKE.

 

Od 23.03.2020 r.-25.03.2020

matematyka

 Kalendarz ósmoklasisty tydzień XV

Poniedziałek, wtorek, środa

Rozwiązania przesłać na adres   zadaniamk@gmail.com

 

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę o wykonanie następujących zadań:

 • Wypełnić otrzymane karty pracy
 • Umieć słownictwo – str. 185
 • Napisać 2 wypracowania ( Mogą być na jednej kartce)

– wpis na bloga ( podr.,str.93, ćw.10 – wstęp przepisz z książki)

-mail: Uczniowie i nauczyciele z twojej szkoły chcieliby stworzyć nowy klub zainteresowań. Postanowiłeś/-łaś włączyć się w tę  akcję. W mailu do koleżanki z Anglii:

 • napisz, jaki klub zaproponowałaś/łeś i na czym miałaby polegać jego działalność
 • opisz reakcje innych osób na twoją propozycję
 • zapytaj, w jaki sposób twoja koleżanka realizuje własne zainteresowania

Hi Kate,

Guess what! We’d like to create a new club in our school.

………………………………………………………………….

JĘZYK NIEMIECKI

 • podręcznik: str. 105, ćw. 4,5 –przepisać do zeszytu ( W razie problemów zerknij jeszcze raz do zeszytu lub na str. 116 tabela 1)
 • zeszyt ćwiczeń: str. 75 ( ćwiczenia, które nie zostały jeszcze wykonane)

GEOGRAFIA

W oparciu o podręcznik i materiał filmowy przygotuj plan 5 dniowej wycieczki po USA lub Kanadzie, plan poprzedzony krótką informacją o wybranym kraju.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTJyLxRnv4
https://www.youtube.com/watch?v=WM9gWxZjHe4
https://www.youtube.com/watch?v=ARVT3OO_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=B5dzE1kzFe0

 

FIZYKA I INFORMATYKA

 • Na podstawie podręcznika do fizyki str. 195 – 199 oraz innych źródeł przygotuj prezentację (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint lub LibreOffice Writer, LibreOffice Impress lub inne) na temat: Rodzaje fal elektromagnetycznych i ich zastosowania.
 • Prezentację proszę przesłać na adres zadaniamdj@gmail.com.
 • Materiały do poprawy sprawdzianu z arkusza kalkulacyjnego. Materiały są przygotowane dla programu Microsoft Excel ale w LibreOffice Calc jest taka sama funkcjonalność:
  • https://www.youtube.com/watch?v=vDig2c7hbWw
  • https://www.youtube.com/watch?v=-gGBbbq18RA
  • https://www.youtube.com/watch?v=oJH5ydXgRYo&t=314s
  • https://www.youtube.com/watch?v=SU8SryGqOgs&t=286s
  • https://www.youtube.com/watch?v=53GCcPE5SrQ

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Na podstawie tekstu z podręcznika (str. 122 – 125) rozwiąż załączoną krzyżówkę. Możesz ją wydrukować i wkleić lub wpisać do zeszytu odpowiedzi do haseł. Zapisz w zeszycie temat „Państwo i demokracja”.

karta pracy

 

HISTORIA

Do rozpoczętego w zeszycie schematu (Temat „Przemiany społeczne i kulturowe po II Wojnie Światowej) dorysuj strzałki i dopisz następujące pojęcia (nie musisz ich objaśniać!) Sobór Watykański II, Greenpeace, Ruchy feministyczne, Bunty studenckie, Terroryzm, Walka z rasizmem  

 

BIOLOGIA

2 tematy Jeden temat do przerobienia na tydzień.

Lekcja  Czym jest  ekosystem?

p.1 Co to jest ekosystem?

 1. a) Rodzaje ekosystemów

p.2.Definicja biocenoza i biotop

p.3.Sukcesja co to jest ? –

a)na czym polega sukcesja pierwotna?  Podać 1 przykład i umieć omówić

b)na czym polega sukcesja wtórna? Podać 1 przykład i umieć omówić

 

Lekcja 2 Zależności pokarmowe.

Proszę przeczytać i zrobić krótką notatkę do poniższych punktów.

p.1 Co nazywamy łańcuchem pokarmowym?

p.2 Łańcuch spasania-co to takiego?

p.3 Poziomy troficzne w przyrodzie -przykłady i ich rola:

a) producenci

b) konsumenci

c) destruenci

p.4 Przykładowe łańcuchy pokarmowe ( ułóż minimum 3 przykłady łańcuchów pokarmowych, składających się minimum z 3 poziomów troficznych)

p.5 Co to jest sieć pokarmowa w przyrodzie?

 

Lekcja: Materia i energia w ekosystemie                                                                             

 PRZECZYTAJ zagadnienia w podręczniku i odpowiedz na pytania:

 1. Co to znaczy ,że materia krąży w ekosystemie? Narysuj schemat wyjaśniający obieg związków chemicznych pomiędzy producentami, konsumentami i destruentami).
 2. Analizując piramidę energii uzasadnij odpowiedź-Energia nie krąży w ekosystemie tylko przez niego przepływa.
 3. Obieg węgla w przyrodzie-przeanalizuj schemat, wklej lub narysuj  i naucz się omawiać w jaki sposób tlenek węgla (IV) trafia do atmosfery https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Dh2kdGlQN możesz skorzystać dodatkowo

 

CHEMIA

Temat 1 : GLICEROL-alkohol polihydroksylowy (ten temat przeczytać jeszcze raz )!!

p.1.Wzór glicerolu

2.Właściwości fizyczne i chemiczne (palność,rozposzczaność,r.spalania)

3.Zastosowanie

PAMIĘTAJCIE O PORTFOLIO produktu (metanol,etanol,glicerol)

 

Temat 2  Właściwości alkoholi przeczytaj temat w książce. Poćwicz wszystko jeszcze raz!

 1. Porównanie właściwości alkoholi- zrób tabele albo notatkę ,w taki sposób by ułatwiła Ci zapamiętanie, tego wszystkiego J
 2. Zastosowanie alkoholi (wszystkich poznanych tj.) (nie rób notatki, portfolio robiłeś już wcześniej, tylko poczytaj)

a)metanol

b)etanol

c)glicerol

 1. Reakcje spalania metanolu,etanolu,glicerolu (ROZPISZ sobie reakcje jeszcze raz)
 2. Całkowite
 3. Niecałkowite z wydzieleniem węgla (sadza)
 4. Niecałkowite z wydzieleniem tlenku węgla (II) (czad)

 

TEMAT: Kwasy karboksylowe -szereg homologiczny kwasów.

Przeczytaj i ucz się, zrób notatki wzorów kwasów w forme fiszek ,by umieć odpowiedzieć na pytania

 1. Co to są kwasy karboksylowe?
 2. Grupa karboksylowa – wzór
 3. Wzory i nazwy kwasów
  1. Metanowy( mrówkowy)
  2. Etanowy (octowy)
  3. Propanowy (propionowy)
  4. Butanowy (masłowy)
 4. Gdzie występują te kwasy?
 5. Wzór ogólny kwasów.

 

Temat 4: Kwas metanowy

 • Właściwości kwasu mrówkowego
 • Zastosowanie kwasu mrówkowego
 • Dysocjacja kwasu mrókowego (PRZYPOMNIEĆ SOBIE CO TO BYŁA DYSOCJACJA)
 • Spalanie metanu

 

EDB

Przeczytać kilka razy str.95-98o krwotokach

Przeczytaj str. 99-103

 

Temat : Złamania i zwichnięcia. 

Przeczytaj, powtórz by umieć odpowiedzieć na pytania  i zrób krzyżówkę to tego tematu.

Hasło :Złamania

1.Złamanie otwarte i zamknięte-czym sie róznią?

 1. Objawy świadczące o tym, że kończyna może być złamana.

3.Pierwsza pomoc przy złamaniu np. ręki, nogi.

 1. Co to jest skręcenie i czym się różni od zwichnięcia?

5.Objawy skręcania/zwichnięcia.

 1. a) Pierwsza pomoc przy skręceniu-czyli jak poradzisz sobie z obrzękiem
 2. Uraz kręgosłupa-dlaczego jest tak niebezpieczny?
 3. a) czemu przy podejrzeniu urazu szyi lub kręgosłupa , trzeba unieruchomić to miejsce?

 

Temat 2: Oparzenia 

Przeczytać str. 104-105

Wszystko już znacie. Wystarczy utrwalić. Nowe zagadnienie, które utrwalcie to

1.Co to jest reguła piątek i dziewiątek i kiedy się ja stosuje?

 1. Przyczyny oparzeń
 2. Pierwsza pomoc przy oparzeniach gorącą np. wodą, żelazkiem?
 3. Czy przy wypiciu środka chemicznego wywołujemy wymioty? Odpowiedź uzasadnij.
 4. Oparznie oczu np. detergentem do wc? Co robisz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content