• (033) 879-77-26
 • splekawica@gmail.com
 • Łękawica 19; 34-124

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole

Zarządzenie nr 2/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R. Jabłońskiego w Łękawicy

z dnia 26.08.2021

 

W sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2020:

– przedszkole 8:30, dziecko plus jeden opiekun, sala lekcyjna w razie pogody boisko

-„0” 8:45, dziecko plus jeden opiekun, sala lekcyjna w razie pogody boisko

– klasa I 9:00, dziecko plus jeden opiekun, sala gimnastyczna.

– klasy II-VIII spotkania z wychowawcami o godzinie 9:00.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z przedstawionym planem lekcji, przy wejściu do szkoły uczniowie zachowują odległości, po przebraniu uczniowie myją ręce i udają się do swojej klasy, zajmując swoje miejsce.
 2. Do szkoły i przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Przy wejściu do szkoły (za zgodą rodziców) może być badana temperatura w przypadkach budzących wątpliwość.
 3. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Dyrekcja szkoły sugeruje aby każdy uczeń był wyposażony w płyn dezynfekujący używany przez niego w domu.
 4. Osoby odprowadzające dzieci do szkoły nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 5. Osoby odprowadzające dzieci do przedszkola mogą pomóc przebrać się dziecku w strefie ogólnej przy zachowaniu przepisów MZ i GIS.
 6. Po przybyciu dzieci do budynku drzwi zewnętrzne pozostają zamknięte.
 7. W trakcie przerwy uczniowie pozostają w klasach pod opieką nauczycieli dyżurujących, w razie sprzyjającej pogody wychodzą na boisko szkolne.
 8. Świetlica funkcjonuje w godzinach 11:30-15:30, w pierwszej kolejności dla dzieci pracujących rodziców lub samotnie wychowujących.
 9. Poszczególne oddziały klas mają przypisane stałe sale do realizacji zajęć szkolnych. Wyjątek stanowią zajęcia komputerowe i lekcje wychowania fizycznego.
 10. Stały kontakt z rodzicem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

 Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe w wyznaczonych godzinach. Podręczniki będą wypożyczane od 2 września według harmonogramu (dokładne informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content