Poznajemy zawody

Od najmłodszych lat w ramach treści związanych z doradztwem zawodowym, dzieci poznają róże zawody. Już w przedszkolu wiedzą, że każda praca jest ważna, potrzebna, że każdy zawód należy szanować. W ramach realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej przedszkolaki przez tydzień brały udział w cyklu zajęć pt.: „Poznajemy zawody”. Głównym celem tych zajęć było wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami w ich najbliższym otoczeniu,kształtowanie motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań predszkolaków, oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

W naszym przedszkolu gośćmi byli pielęgniarka, bibliotekarka, logopeda, kucharka, którzy w bardzo ciekawy sposób przekazali informacje o wykonywanych zawodach. Dzieci w wyniku tych spotkań miały okazje w sposób praktyczny

poznać zasady pracy, zakres czynności i obowiązków, wyposażenie, które jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zawodów. Z dużym zaciekawieniem wszyscy wysłuchaliśmy pogadanek na temat pracy naszych gości. Wrażeń było sporo, dużo wiadomości i przede wszystkim, kolejne doświadczenia. Dzieci rozbudziły w sobie pasje do poznawania zawodów. Dziękujemy naszym gościom za przekazane wiadomości i poświęcony czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content