Inne
Placówki Wsparcia Dziennego w Stryszowie

Placówki Wsparcia Dziennego w Stryszowie

Szanowni Państwo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż prowadzi rekrutację do
nowo utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego w Stryszowie (PWD) prowadzoną w
formie opiekuńczo-specjalistycznej z siedzibą pod adresem 34-146 Stryszów 542 (Klub
Senior+ w Stryszowie).
Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat mających miejsce zamieszkania
w Gminie Stryszów.
Placówka dziennego wsparcia będzie pełnić rolę opiekuńczą i za zadanie będzie miała między
innymi: organizacje czasu wolnego dziecka, rekreacja, pomoc w nauce, zabawa, rozwijanie
talentu, zainteresowań posiadanych przez dziecko. Poprzez uczestnictwo dziecka w placówce
otrzymuje ono wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabywa umiejętności pokonywania
codziennych trudności, niweluje deficyty w nauce, uczy się poprzez zabawę.
Kolejną formą placówki wsparcia dziennego jest typ specjalistyczny. W tej formie będą
organizowane zajęcia terapeutyczne tj.:  psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.
Placówka będzie przeznaczona dla 30 dzieci z terenu Gminy Stryszów.  Zajęcia w Placówce
odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 13 do 19. Placówka nie będzie świadczyła
usługi dowozu dzieci do placówki.
Pracownicy placówki będą współpracować z rodzicami, nauczycielami placówek
oświatowych oraz pracownikami jednostek leczniczych. Pobyt dziecka w takiej placówce jest
bezpłatny oraz dobrowolny. Nabór do placówki odbywać się będzie poprzez wypełnienie
karty zgłoszenia przez rodzica lub opiekuna. Z pośród złożonych kart zgłoszeniowych Zespół
osób po weryfikacji warunków udziału w placówce wybierze grupę 30-tu dzieci/młodzieży w
przedziale wieku 6-14 lat, którzy wraz z rodzicami/opiekunami zostaną objęci wsparciem.
Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc – wpisane
zostaną na listę rezerwową.
Rekrutacja będzie trwać od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2024 r.
Kartę zgłoszenia dziecka oraz regulamin rekrutacji do PWD znajduje się poniżej. 
Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia dziecka należy:

  • dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie lub
  • przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
    34-146 Stryszów 557 lub
  • na adres email: sekretariat@gopsstryszow.pl

Z poważaniem
Anna Brocka
Kierownik GOPS w Stryszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content